Meist

W.H.C. Consult OÜ aitab korraldada Sinu ettevõtte töökeskkonda. Töötaja tervist toetavad töökeskkonnas tunneb inimene ennast mugavalt, tal on rohkem energiat teha tööd, millest tulenevalt kasvab ka tema tootlikkus. W.H.C. Consult pikaajaline töökeskkonna korraldamise kogemus on tõestanud, et töökeskkonna korraldamine ei ole ainult seadusest tulenev kohustus vaid kasulik ka Sinu äritegevusele.
Töökeskkonna korraldamise aluseks on töötervishoiu ja tööohutuse seadus, millest tulenevalt on tööandjal, kaasates töötajaid, kohustus luua ohutu töökeskkond ennetamaks tööõnnetusi ja kutsehaigestumisi.

W.H.C. Consult OÜ spetsialistid aitava luua lihtsa ja konkreetse süsteemi, mis on integreeritav ettevõte igapäevaste tegevustega.

Kui Sinu ettevõttel on vaja hakata töökeskkonda korraldama, aga ei tea millest alustada või kuidas tegevusi läbiviia, siis pöördu kogemustega spetsialistide poole.

W.H.C. Consult OÜ on esitanud majandustegevuse teate majandustegevuse registrisse töötervishoiu ja tööohutusalase mittemeditsiinilise töötervishoiuteenuse osutamiseks. Samuti on W.H.C. Consult registreeritud Sotsiaalministeeriumis töökeskkonnaalaste koolituste läbiviiana. Sellekohane info on kättesaadav www.tööelu.ee