Ehitusplatsi dokumentatsiooni koostamine

Peatöövõtja  on ehitusettevõtja, keda ehitise omanik on määranud juhtima ja korraldama ehitustöid ehitusplatsil. Peatöövõtja määrab ehitusplatsil tööde tegemise ajaks koordinaatori, kes vastutab tööde ohutu teostamise eest.

W.H.C. Consult aitab koordinaatoril vastavat dokumentatsiooni koostada ja läbiiviia objektil töötajate juhendamisi ning iganädalasi töökeskkonna ülevaatusi.