Psühhosotsiaalne töökeskkond

Aitame Teie töökeskkonnas kaardistada ohud, mis võivad mõjutada töötaja vaimset tervist. Koostöös loome tegevuskava psühhosotsiaalsete ohutegurite kahjuliku mõju ennetamiseks, mis sisaldab juhiseid nii tööandjale kui töötajale, koolitusi ja seminare vastavalt kokkulepitud teemadele.

Psühhosotsiaalsed ohutegurid on:

  • õnnetus- või vägivallaohuga töö
  • ebavõrdne kohtlemine
  • kiusamine ja ahistamine tööl
  • töötaja võimetele mittevastav töö
  • pikaajaline töötamine üksinda
  • monotoonne töö
  • muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud tegurid, mis võivad mõjutada töötaja vaimset või füüsilist tervist, sealhulgas põhjustada tööstressi.