Tervisekontrolli korraldamine

Kui töökeskkonnas on mõni ohutegur, millega kokkupuutel võib töötaja tervis saada kahjustatud, siis selle mõju ennetamiseks on vajalik kontrollida töötaja tervist.
Tervisekontrolli aluseks on töökeskkonna riskianalüüs.
W.H.C. Consult aitab leida Sinu ettevõttele tervisekontrolli läbiviija ja osaleb sobivate tervisekontrolli pakettide valikul, et tervisekontroll oleks ohuteguripõhine ja tööandjale oleks tulemused juhiseks töökeskkonna korraldamisel.