Töökeskkonna riskianalüüs

Tööandja kohustuseks on korraldada töökeskkonna riskianalüüs, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele.
Kogu töökeskkonna korraldub saab alguse töökeskkonna riskianalüüsi koostamisest, seega on mõistlik teha see põhjalik, et oleks ka arusaadav 55 aasta pärast, milline oli Sinu töökeskkond täna.
Riskianalüüsi läbiviimine algab ohutegurite kaardistamisega ettevõttes, seejärel riskide analüüsimine, hindamine ja tegevuskava väljatöötamine. W.H. C. Consult poolt kasutatav riskianalüüsi metoodika võimaldab tööandjal hiljem riskianalüüsi iseseisvalt lihtsalt täiendada.