Töökeskkonna sisekontroll

Tööandja peab regulaarselt läbiviima töökeskkonna sisekontrolli. Sisekontrolli käigus kontrollitakse, kas töökeskkond on ohutu töötaja tervisele, kas tingimused vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seadusele ning, kas riskianalüüsis ettenähtud ennetusmeetmed on rakendunud.
Sisekontrolli viiakse läbi ettevalmistatud ankeedi alusel. Soovikorral saab tööandja ankeeti kasutada edaspidiselt iseseisvalt.