Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Töökeskkonnaspetsialist on ettevõttes tööandja poolt määratud pädev isik, kelle ülesandeks on korraldada töökeskkonda. Kui sinu ettevõttes ei ole sellist isikut ja ei ole ka kedagi määrata, sest puudub teadlikkus või piisavalt aega, siis on mõistlik kasutada töökeskkonnaspetsialisti teenust. Teenuseosutaja tuleb Sinu ettevõttesse, loob süsteemi, asub seda täitma koos ettevõttega ja viib läbi regulaarselt kontrolli töötingimuste üle.