Tööohutusjuhendite koostamine

Kasutatavate töövahendite, tööprotsesside ja töökeskkonnas esinevate muude ohuteguritega toimetulemiseks peab tööandja koostama tööohutusjuhendid. Eesmärgiks tuleb seada, et juhendid on töötajale arusaadavad, ei koormaks teda liigse infomüraga ja oleksid vastavauses töökeskkonnaga. Selliste juhendid koostamine eeldab läbimõeldud süsteemi loomist.

Tööohutusjuhendite koostamiseks tutvub teenuseosutaja töökeskkonna riskianalüüsiga, vajadusel kaardistab töökeskkonna ohutegurid, loob süsteemi ja koostab ettevõtte tegevustele vastavad tööohutusjuhendid.