Tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimine

Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Kas tegemist on lihtsalt õnnetusjuhtumiga või tööõnnetusega, siis selle aitab väljaselgitada W.H.C. Consult.

Kutsehaigus on haigus, mille on põhjustanud kutsehaiguste loetelus nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad.
W.H.C. Consult aitab leida üles töökeskkonna ohutegurid, mis põhjustasid töötaja haigestumis ja koostab vastava uurimistoimiku, mis on vajalik töötervishoiuarstile ja Tööinspektsioonile.