Töökeskkonnaspetsialisti väljaõpe

Ettevõttes sisekoolitusena lepitakse teemad ja maht kokku tööandjaga. Kui sisekoolituseks ei ole vajadust, siis lisa enda ettevõtte spetsialist koolituse ootelisti: veronika@whc.ee