Töötajate juhendamine

Töötajale on vajalik enne tööle asumist viia läbi sissejuhatav juhendamine, seejärel esmane juhendamine ja hiljem vajadusel ka täiendjuhendamine.
Teadmised kinnistuvad alati paremini kui keegi ohutuspunktid läbiarutab, mitte ei pea juhendist lugema.
Juhendamiste maht ja teemad lepitakse kokku tööandjaga.