UUS! E-ÕPE

Töökeskkonna juhtimine e-kursus* töökeskkonnaspetsialistidele, -volinikele ja -nõukogu liikmetele

  • Töökeskkonna korraldamise alus
  • Töökeskkonda korraldav meeskond
  • Töökeskkonna riskianalüüs ja selle tegevuskava
  • Tööõnnetuse ja kutsehaigestumised
  • Auditeerimine

*E-kursus vastab töökeskkonnavoliniku ja -nõukogu liikme 24-tunnisele väljaõppele https://www.riigiteataja.ee/akt/127112018015

Osalemiseks vajuta …. (VALMIB PEATSELT!)

Kursusel osalemise tasu on 65 eurot, sh 20% käibemaks.